Informació acadèmica

Pla d'estudis

Aquest Màster està estructurat en matèries obligatòries que proporcionaran a l'estudiantat la formació multidisciplinar necessària i les matèries optatives amb les quals l'estudiantat podrà completar la seva formació en els àmbits del seu interès.

Veure el pla d'estudis en PDF

 

Portal d'assignatures i horaris

El màster s'imparteix de dilluns a divendres a partir de les 15 hores (tardes).

En el Portal d'asssignatures i horaris trobareu la fitxa acadèmica, horaris, idioma d'impartició i exàmens de cada assignatura.


Reconeixements i Complements de formació

Reconeixements

S'estableix un màxim de 60 crèdits a reconèixer per a aquells estudiants que puguin aportar experiència formativa en enginyeria mecànica, específicament aquells estudiants procedents de l'enginyeria industrial que hagin especialitzat el seu currículum en mecànica o vehicles. En aquest màxim de 60 crèdits es contempla així mateix la possibilitat de reconèixer crèdits vinculats a l'experiència professional dels candidats. Consulteu el tràmit de reconeixement de crèdits a l'ETSEIB.

Complements de formació

No establerts en el pla d'estudis de forma general, es contempla la possibilitat que la Comissió Acadèmica del Màster indiqui complements de formació per anivellar els coneixements i les capacitats dels candidats segons titulació d'ingrés.

Quadre de reconeixements i complements de formació 

 

Pràctiques acadèmiques

Durant el Màster podeu cursar pràctiques acadèmiques externs, curricular o no curriculars, remunerades o no.

  • Per consultar les ofertes extistents (estudiants) o fer una nova oferta (empreses, departaments, etc) accediu a la Borsa de Pàctiques Externes de l'ETSEIB

  • Consulteu els tràmits a seguir en aquest enllaç.

 Treball Fi de Màster

 


Inserció laboral

Les ofertes de feina per titulats i titulades de la UPC es gestionen a través de http://alumni.upc.edu.