Informació general

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria d'Automoció

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

El màster universitari en Enginyeria d'Automoció (web del màster) té per objectiu formar enginyers i enginyeres d’automoció de manera multidisciplinària amb un nivell de competències elevat, que els permeti adaptar-se amb facilitat a llocs de treball de responsabilitat en empreses o centres de recerca d’aquest sector. Es proposa que l’estudiant adquireixi un coneixement dels fonaments teoricopràctics de l’enginyeria d’automoció i de la tecnologia associada a la producció de vehicles automòbils. Les matèries proporcionaran coneixements i habilitats sobre carrosseria, components, electricitat i electrònica, conducció assistida, gestió...

Segons l’especialitat triada, l’estudiant podrà aprofundir el coneixement en alguns àmbits d’aquestes matèries. Motors i Mecànica (s'imparteix a l'ETSEIB); Electromobilitat (s'imparteix a l'ETSEIB); Vehicle Connectat i Conducció Assistida (s'imparteix a l'ETSETB).

Especialitats

 • Motors i Mecànica
 • Electromobilitat
 • Vehicle Connectat i Conducció Assistida
Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
3.320 € (12.662 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
 

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Per a l'accés als estudis, el perfil d'ingrés recomanat es correspon amb persones amb estudis universitaris de caràcter científic i tècnic en els àmbits següents:

 • Graus en Enginyeria en Tecnologies Industrials, Enginyeria de Materials, Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Enginyeria de Sistemes Electrònics, Enginyeria Física.
   
 • Titulacions de segon cicle en Enginyeria Industrial, Enginyeria Industrial intensificació Mecànica, Enginyeria Industrial intensificació Fabricació, Enginyeria Industrial intensificació Transports i Vehicles, Enginyeria de Materials, Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyeria Electrònica, Física.
   
 • Enginyeria Tècnica Mecànica, Enginyeria Tècnica Elèctrica, Enginyeria Tècnica Electrònica.
Criteris d'admissió
 • S'exigeix el nivell B2.2 d'anglès i B2 de castellà (estudiants estrangers).
 • Expedient acadèmic.
 • Titulació i universitat de procedència.
 • Experiència professional.
Places
45
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
En un mateix centre
 • Màster universitari en Enginyeria d'Automoció + Màster universitari en Enginyeria Industrial (ETSEIB)
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type